تیر 99
6 پست
بارسلونا
4 پست
اسپانیول
1 پست
لالیگا
2 پست
مسی
1 پست
بارتومئو
1 پست
ویارئال
1 پست
ستین
1 پست
ژاوی
1 پست